FONDA „ZEME.CILVĒKS.STARI” VĪZIJA –

LATVIJAS LAUKU UZPLAUKUMS

Latvija – Eiropas vidus, kur satiekas ceļi no austrumiem un rietumiem. To tuvumā sirmā senatnē dzīvoja daudz viedo, kas uzturēja un apkopa svētbirzis, pielūdza dižkokus, avotus, pakalnos kurināja ugunskurus, lai uzturētu možu tautas garu tumšajos ziemas mēnešos. Ne tikai ceļi, mūsdienās Latvijā mierīgi līdzāspastāv visā paasaulē pieejamie reliģiskie novirzieni, bez naida, bez konfliktiem. Te nav tādu dabas bagātību, kas garantē ekonomisko neatkarību, tāpēc labi jāsadzīvo ar visiem kaimiņiem. Šajā teritorijā nekad nav bijusi verdzības iekārta un asinsatriebība nav bijusi godā celts tikums. Tomēr visi ir gribējuši šo kumosu sev. Rezultātā izdzīvoja tie, kas mācēja muguru liekt varmācības priekšā, tātad bija brīvi no lepnības. Ja agrāk tas viss šķita kā trūkums – kalpa domāšana, intravertums, miermīlīgums, rāmums, klusēšana, inertums, 21. gs. tā ir dvēseles bagātība. Tāpēc, ka mēs esam iesoļojuši jaunā laikmetā, kura mērķis ir cilvēka vienotība ar Dabu un Kosmosu, nevarmācīga domāšana, Kristus apziņa, visas civilizācijas vienotības un sava diešķīguma realizēšana. Tas ir dzīvesveids, kas var izmainīt pasauli. Latvijā var notikt austrumu un rietumu filosofiju, tradīciju, domāšanas saplūšana. Mūsu viensētas var kļūt par nākamā laikmeta cilvēka dvēseles sintēzes šūpuli.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Vienota civilizācija, humānisms, pārticība pieticībā, mīlestība, dievcilvēku sabiedrība.
1.     Kosmosa likumu realizācija uz Zemes.
2.     LATVIJA – vieta, kur notiek jaunas sabiedrības modeļa radīšana uz fokloras un kultūras mantojuma bāzes.
3.     Kristus apziņa, žēlsirdība, sakrālās izglītības kanālu izveidošana.


TAKTISKAIS MĒRĶIS

1.     Veselības un harmonizēšanas taku izveidošana visā Latvijas teritorijā, izmantojot jau esošās, izveidot jaunas.
2.     Dažādu garīgo metožu un reliģiju mantojuma apkopošana un izmantošana, mācību grāmatu, izglītojošo materiālu izdošana.
3.     Sakrālās izglītības centru – īslaicīgas uzturēšanās vietu izveidošana, kur katrs cilvēks apzin sevi un izjūt kā vērtību.
4.     Sadarbība un vienotība visos līmeņos. Informatīvā kataloga izdošana.

 


ZAĻĀ LATVIJA – GARĪGUMA SKOLA

 

 

Informatīvais centrs - kur apkopotas ziņas par visā Latvijā esošajām meditāciju vietām, gaismas, veselības takām, svētvietām, svētavotiem, gara, dvēseles, miesas dziedinātavām un pirtīm.

 

 

Pagastu pašvaldību informatīvais dienests

 

 

Meditācijas un garīgās prakses vietas - nometnes, klosteri

 

 

Mūžizglītības centri, konsultāciju punkti

 

 

Gaismas apļi kā tūrisma maršruti, kuros ietvertas dabas takas, svētavoti, akmeņu krāvumi, u.c.

 

 

Dziedinātavas, pirtis, ķermeņa attīrīšanas vietas

 

 

Kultūras un vēstures objekti, pilis

 

 

Zemnieku saimniecības – nakšņošanas un atpūtas vietas

 

 

Viesu nami, kempingi, hosteļi – jau esošie ar savu specifiku un ievirzi

 


Jo vairāk Latviju mīlēsim, jo labāk dzīvosim!

***

   Mums ir 7ha zemes ar unikālu reljefu – skaists mežs, vecas grantsbedres ar „amfiteātri”, var dabūt klāt meža pļavu „kosmodromu” un upīti, kur veidot ūdenskritumu kaskādi un dīķu kompleksu! Ar lielu prieku un gandarījumu talkojam un pašu spēkiem tīram novārtā pamesto teritoriju. Pamazām dzimst sapņi, idejas par to, kā tālāk izmantot šo vietu. Mums ļoti nepieciešams materiālais atbalsts. Aicinām mūsu pulkā azartisku projektu bīdītāju, kurš palīdzētu realizēt „traku ideju”par veselības takas un kupolmāju ciemata izveidi.
   Varbūt tas būtu savdabīgs atpūtas komplekss, varbūt kaut kas līdzīgs vientuļnieku apmetnei, kurā patstāvīgi uzturas cilvēku grupa, kas kopj šo vidi, bet apmeklētāji mainās. Varbūt arī jūs sapņojat par iespēju nedēļas nogali, vai pat visu nedēļu pavadīt klusumā, dabā, pielikt savu roku ainavas veidošanā, bet naktī, guļot kupolmājas 2. stāvā, vērot debesis. Ja tā, tad esat tāds pat sapņotājs kā mēs. Mēs ļaujamies šīs vietas burvībai un gribam radīt kaut ko nebijušu, ko fonda zeme varētu uzdāvināt Latvijai. Tā ir avantūra, kura atgriež dzīvei garšu un dod citu jēgu. Nāc pulciņā!


Kam domāta veselības taka

Veselības taka un atpūtas vietas būs ar sakrālās ģeometrijas elementiem, lai parādītu dzīvās un nedzīvās dabas vienotību, zinātnes un garīguma veselumu, planētas, cilvēka un Universa mijiedarbību.

Cilvēks radīts no Ūdens, Uguns, Gaisa, Zemes, Metāla stihiju enerģijām, kuras pastāv gara vibrācijās un kurās ietverti visi Dievišķā pirmsākuma principi: Bezgalība, Varenība, Nemirstība, Patiesība, Gudrība. Zināšanas par stihijām ir augstākās zināšanas. Tās garantē savas dievišķības apzināšanas un realizēšanas īsāko ceļu. Kāpēc? Tāpēc, ka visas stihiju enerģijas caurstrāvo mūs. Bez fiziskā ķermeņa mums katram ir sava garīgā individualitāte. Apzinot stihiju informāciju, mēs iepazīstam Dievu, Garu, Absolūtu, paši sevi.

Zināšanas par stihijām ir svētas zināšanas, jo pieskaras dzīvībai kā tādai. Katra stihija izmaina mūsu uztveres spējas atbilstoši mūsu apziņas līmenim un pakāpeniski tuvina Avotam. Tas savukārt atver jaunu informāciju un ļauj izdarīt apzinātu izvēli.

Ja cilvēks prot strādāt ar stihiju enerģijām, viņš spēj harmonizēt un saskaņot sava ķermeņa vibrācijas ar planētas pulsu. Lai tas varētu notikt, svarīga ir apziņas brīvība un tīrība. Tādā stāvoklī visvieglāk ieiet saskarsmē ar dabu.

„Cilvēcei pakāpeniski tiek atvērtas potences sava gaismas ķermeņa evolūcijai, kas ir cieši saistīta ar pašas planētas evolūciju. Cilvēks savā attīstībā nevar apsteigt planētu. Tādēļ Visums vispirms parūpējas par planētas kristālisko režģi, lai tādējādi darītu iespējamu cilvēka tālāko attīstības ceļu. Planēta pakāpeniski sagatavo „vidi” cilvēka apziņas evolūcijai. Taču Visumā nav paredzēta automātiska cilvēka apziņas pacelšana. Visums ir gatavs pasniegt roku, bet mums pašiem šī roka ir jāpamana un jāspēj satvert.”

(Iveta Boiko, žurn. „Mistērija” 2010. nov.)

Katra cilvēka garīgās individualitātes realizācija atkarīga no tā, cik caur viņu plūst stihiju enerģija un informācija. Ja cilvēkā ir pietiekoši zemes enerģijas, viņš ir varens, ja pietiekoši uguns enerģijas, tāds cilvēks ir harizmātiska personība, ja pietiekoši ūdens stihijas, tādam augsts intelekts, ja daudz gaisa stihijas, tādam laba intuīcija. Protams, vislabāk ir, ja pietiekošā daudzumā ir visas enerģijas, un mēs esam harmoniskas individualitātes.

Fonda „Zeme.Cilvēks.Stari” teritorijā ir tāds reljefs un enerģija, kurā viegli mijiedarboties planētai ar cilvēku. Izstaigājot šo taku, var nomierināties, ieiet klusumā, sajust pats sevi, ieklausīties un sajust, kā ķermenī darbojas dažādas enerģijas. Jo vairāk cilvēks atslābinās, jo vairāk viņš atveras stihiju enerģijām, dabas balsij, jo smalkākas vibrācijas spēj sajust, jo jauni un jauni plīvuri tiek noņemti un pamazām, pati no sevis atveras mūsos snaudošā informācija. Sākas sevis apzināšana bez starpniekiem; pa tiešo no Zemes un Visuma.

Ped. psih. maģ., cigun skolotāja Līga Kolneja

*****

Foto dokumenti par "STARIEM"

Staru akmeņu redzējums