Sevī viss ir jāatrod, jāatrod un jāatdod.
Jā, bet kas tad galu galā man no dzīves pašam paliek?
Labākais no labākā, apziņa, ka ir ko dot.
(Ārija Elksne)

   Tā runā cilvēki, kas sasnieguši tādu Gara briedumu, ka gūst gandarījumu no došanas. Tādi, kas vairs nav tikai ņēmēji un prasītāji, tādi, kam ir ko dot un kas spēj dalīties; ar smaidu, ar savu laiku, ar savu nesavtīgo darbu, arī ar naudu un savu īpašumu. Runā daudzi, bet cik ir tādu, kas tā arī rīkojas? Dzīve mums sagādāja šādu izaicinājumu, deva iespēju pārbaudīt sevi, cik mēs paši esam gatavi nesavtīgai rīcībai, cēlsirdībai, cik mēs spējam vienoties kopīgai idejai. Mums tika dota iespēja strādāt par velti teritorijā, kas mums nepieder.

   Mēs sākām no nulles. Kad Atis Bušs mums parādīja savā īpašumā esošās, vecās, ar krūmiem aizaugušas grantsbedres, kur vietējie iedzīvotāji gadiem izbēra atkritumus, mūsu uzmanību piesaistīja milzīgie laukakmeņi. Mēs nolēmām šo vietu iztīrīt. Sākumā mūs vienoja kopābūšanas prieks. No 2012.-2015. gadam fonds šo teritoriju nomāja. Pēc tam A.Buša kungs uzdāvināja fondam „Zeme. Cilvēks. Stari” 5,99ha lauksaimniecībā neizmantojamas zemes, kur bez vecajām grantsbedrēm bija arī mežs un kalna otrā pusē dūksnājs ar necaurejamu briksnāju. Kalna pakājē bija elektrolīnija, kura tagad ir pārvietota uz galvenā ceļa otru pusi.
    Arhitekte Natālija Bukovska veica vietas apsekošanu un radīja pirmo ainavas skici. (Skice  1. pielikumā.)

   Sākotnējā ideja bija apgūt 21ha, uzcelt vientuļnieku mājiņas, saimes namu utt. Tagad šī ideja kļuvusi par tālāko mērķi, jo jau esošās teritorijas labiekārtošana prasa daudz laika un līdzekļu. 2012. gada rudenī bija pirmā lielā talka, kurā dalībnieki, atkarībā no savām iespējām, kļuva par ziedotājiem, ieguldot gan darbu un laiku, gan arī naudu.
    Fonds „Zeme.Cilvēks.Stari” ir kā savdabīga platforma, kur katrs nāk ar savām idejām un darbiem, ir šīs vietas radītājs!!! Tā ir mūsu lielā smilšu kaste, rotaļa, jo fonda teritoja ir kopīpašums un katrs dalībnieks ir šīs vietas saimnieks. Pagaidām mēs šeit tikai ieguldām naudu un darbu.

   Sīkāku plānojumu fonda 5, 99ha izveidoja ainavu arhitekte Inguna Šternberga. (Skice  2.pielikumā)

   Kad bijām iztīrījuši atkritumus, A/S Brasla piešķīra līdzekļus teritorijas labiekārtošanai. Mēs realizējām Eiropas projektu, izveidojām ģimenes stūrīti. (Sertifikāts 3.pielikumā)

   Lai apgūtu visu fonda teritoriju SIA „Ainavists” ainavu arhitekte Inguna Rozentāle izveidoja detalizētu projektu. (Skatīt 4.pielikumu

   Gan Natālija Bukovska, gan Inguna Šternberga un Inguna Rozentāle šo darbu veica bez maksas, tas ir viņu pienesums fondam. Paldies viņām par atbalstu, idejām, emocionālo un materiālo ieguldījumu.


Tuvākais mērķis daļēji realizēts

   Cilvēku nesavtīgās darbības rezultātā mainās vietas enerģētika. Mēs gūstam milzīgu gandarījumu un prieku no kopīgā darba. Tā ir jauna pieredze par to, kas notiek ar cilvēku brīdī, kad viņš attiecībā uz Zemi vairs nav savtīgs ņēmējs, bet kļuvis par devēju. Pie nojumes var aplūkot informatīvo stendu.  
   Liels paldies individuālajiem ziedotājiem, jo vēl priekšā daudz darba, lai labiekārtotu teritoriju un izvietotu informāciju par to, ko šeit var iegūt apmeklētāji.

    Katrs ziedotājs var izvēlēties, kur konkrēti vēlas ieguldīt savu artavu:

1)  Ģimenes stūrīša labiekārtošana;

2)  Rituālu vietas iekārtošana;

3)  Svētbirzs stādīšana;

4)  Dzīvības zieda izveidošana;

5)  Māras istabiņas aprīkošana;

6)  Skatu laukumu izveide;

7)  Barjeru un tiltiņu izveide;

8)  Informatīvo stendu izveide;

9)  Pasaku takas izveide;

10) Meža veča būdas celtniecība;

11) Vientuļnieku mājiņu celtniecība;

12) Saimes nama celtniecība;

13) Pirts celtniecība;

14) Teritorijas uzturēšanas un appļaušanas darbi;

15) Lauka virtuves izveide;

16) Telšu vietas iekārtošana;

17) Peldvietas izveide.

 Paldies par atbalstu!

Fonds „Zeme.Cilvēks.Stari”
Reģ. numurs: 40008199017
Konts ziedojumiem: LV13UNLA0050019676582