Aktivitātes 2020. gadā

Talkas

  • Teritorijas uzkopšana -  13.06. un 18.07. no 10:00
  • Rudens talkas -  12.09; 03.10. un 10.10.  no 10:00
Pasākumi
  • Vasaras saulgrieži 20.06. no 18:00; pasākuma apraksts- saulgrieži_2020.docx
  • Otrajā jūlija nedēļā no 06.07.-12.07. Nakts meditācijas un akmeņu krāvumu izgaismošanas,vakarēšanas un ugunskuru kurināšanas pasākumi. 
  • Baltu vienības dienas ugunskuri 20.09.
  • Ziemas Saulgrieži 20.12.
  • Sakrālās ekskursijas - pieteikšanās pa kādu no tel. 9129622 Līga; 27123152 Dāvis; 20263199 Ieva

Mēs esam radītāji! Lai top! 

DOMĀM IR MILZU SPĒKS!
RADĪSIM KOPĪGI JAUNU LATVIJU!