Fonds ZEME.CILVĒKS.STARI. ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012.gada 4.septembrī. Kopš 2016.gada 10.marta nodibinājumam „Fonds „Zeme.Cilvēks.Stari”” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās:

  • Vides aizsardzība;
  • Pilsoniskas sabiedrības attīstība.

(Sabiedriskā labuma piešķiršanas lēmums)

Fonda mērķi

  • Labiekārtot apmetnes vietu-ģimenes stūrīti ar āra virtuvi un ugunskura vietu. Izveidot akmeņu krāvumu- smilšu terapijas klasi un šūpoles, kas papildinātu Latvijas vidi ar jaunu – organiskā plānojumā veidotu ainavu
  • Apmetnes vietas tuvumā ierīkot mežā veselības taku, meditāciju un apceres vietu. Pie Māras dīķa izlikt aplī spirāli, kalna virsotnē iekārtot ugunsrituālu vietu
  • Izveidot telšu vietas un renovēt vai uzcelt no jauna saimes namu un izveidot lauku amatnieku sētu ar nakšņošanas vietām.
  • Izrakt 3 zivju dīķus un savienot tos ar ūdenskritumu kaskādi. Iekārtot makšķerēšanas vietas, uzcelt vientuļnieku namiņus.


Kompleksa ZEME.CILVĒKS.STARI plānojums un telpiskie objekti tiek veidoti, pamatojoties uz Sakrālās Ģeometrijas pamatprincipiem.